Stig Nelson Timmerhus AB

GÃ¥ till nelson timmerhus

Projekt

Parkeringsgarage Kista

Kund: Trygghansa

Typ: Uppbyggnad av parkeringsgarage i Kista

Tidsperiod: 02-01-2017-15-05-2017

Återuppbyggnad av nerbrunnet parkeringsgarsage i Kista

SFI, Ny hiss på Gärdet

Kund: Svenska Filmintitutet

Typ: Ombyggnad för hiss

Tidsperiod: 01-06-2016-15-03-2017

Ombyggad för installation av hiss i byggnad

SFI, filmhuset, Gärdet Stockholm

Kund: Svenska filminstitutet, SFI

Typ: Generalentreprenad

Tidsperiod: 01-06-2014-01-10-2014

Nytt entresolbjälklag, ombyggnad av lokaler

Viksjö Sporthall

Kund: Järfälla Kommun

Typ: Ombyggnad av idrottshall

Tidsperiod: 15-04-2014-31-08-2014

Ombyggnad av idrottshall I Viksjö

Ellagårdsskolan

Kund: Täby Kommunfastigheter

Typ: GE

Tidsperiod: 05-08-2013-31-12-2013

Om- tillbyggnad av entrer Ellagårdsskolan hus A