Stig Nelson Timmerhus AB

GÃ¥ till nelson timmerhus

Projekt

Midgårdsskolan

Kund: Täby kommunfastigheter AB

Typ: Generalentreprenad

Tidsperiod: 01-12-2010-01-06-2011

Ombyggnad av storkök, tillbyggnad av nytt soprum samt nytt förråd och ventilationsrum.

Bilder