Stig Nelson Timmerhus AB

GÃ¥ till nelson timmerhus

Projekt

Kv Bylegård 24

Kund: Täby kommun kommunfastighet

Typ: Generalentreprenad

Tidsperiod: 13-06-2011-15-12-2011

Skolmåltidskök vid byleskolan i Kv bylegård 24 byggs om med ny planlösning och utrustning. Ombyggda samt nya fläktrum. Matsal, källsortering, utökad lastkaj med köksutbyggnad inkluderande varumottagning och expedition.