Stig Nelson Timmerhus AB

GÃ¥ till nelson timmerhus

Projekt

Kv Kvarndrängen 1

Kund: Stockholmshem

Typ: Generalentreprenad

Tidsperiod: 09-01-2012-15-08-2012

Projektet avser ombyggnad av Kv Kvarndrängen 1. Axbyplan 10-16 i Rinkeby.

Tomma lokaler i souterrängplan byggs om till bostäder och slås ihop med ovanliggande lägenheter för att skapa 8 st etagelägenheter.

Lägenheterna i entréplanet är outhyrda. Huset i övrigt är bebott varför arbeten ska bedrivas med särskild omsorg.