Stig Nelson Timmerhus AB

GÃ¥ till nelson timmerhus

Projekt

Tibble Ishall

Kund: Täby Kommunfastigheter

Typ: GE

Tidsperiod: 23-04-2012-13-07-2012

Ombyggnad utav entrisolplan för fläktaggregat inne i ishall, ny kylanläggning samt omläggning utomhus isbana.