Stig Nelson Timmerhus AB

Gå till nelson timmerhus

Projekt

Tibble Gymnasium

Kund: Täby Kommunfastigheter

Typ: GE

Tidsperiod: 24-06-2012-26-11-2012

Renovering samt ombyggnad utav wc grupper, nytt flšktrum och renovering ytskikt.