Stig Nelson Timmerhus AB

Gå till nelson timmerhus

Projekt

Ellagårdsskolan

Kund: Täby Kommunfastigheter

Typ: GE

Tidsperiod: 05-08-2013-31-12-2013

Om- tillbyggnad av entrer EllagŚrdsskolan hus A

Bilder