Stig Nelson Timmerhus AB

Gå till nelson timmerhus

Projekt

SFI, filmhuset, Gärdet Stockholm

Kund: Svenska filminstitutet, SFI

Typ: Generalentreprenad

Tidsperiod: 01-06-2014-01-10-2014

Nytt entresolbjšlklag, ombyggnad av lokaler

Bilder