Stig Nelson Timmerhus AB

GĂ„ till nelson timmerhus

Projekt

SFI, Ny hiss på Gärdet

Kund: Svenska Filmintitutet

Typ: Ombyggnad för hiss

Tidsperiod: 01-06-2016-15-03-2017

Ombyggad för installation av hiss i byggnad

Bilder