Stig Nelson Timmerhus AB

GĂ„ till nelson timmerhus

Projekt

Parkeringsgarage Kista

Kund: Trygghansa

Typ: Uppbyggnad av parkeringsgarage i Kista

Tidsperiod: 02-01-2017-15-05-2017

Ćteruppbyggnad av nerbrunnet parkeringsgarsage i Kista

Bilder