Stig Nelson Timmerhus AB

GĂ„ till nelson timmerhus

Projekt

Rosenvägens Förskola

Kund: Danderyds Kommun

Typ: Generalentreprenad

Tidsperiod: 01-02-2010-15-09-2010

Renovering, ombyggnad av storkök. Tillbyggnad av nya avdelningar samt markjobb.