Tillbyggnad av lutcistern på Görvälns vattenverk

Tillbyggnad av lutcistern för rening av vattnet.
Tillbyggnad av lutcistern på Görvälns vattenverk