Certifiering BF9K

Certifiering BF9K

Vi har valt att arbeta med BF9K som är ett kombinerat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem.

Certifikatet visar att arbetsmiljöplaner och riskbedömningar görs, egenkontroller och arbetsberedningar utförs och att miljöfarligt avfall tas om hand och lämnas till behandling, återvinning eller deponi.

Att vi har kontroll över vad som händer samt ständigt förändrar och förbättrar, sådant som eventuellt fungerar mindre bra.

Våra kunder får ett kvitto på att vi har lämnat över en bra produkt.

Titta gärna på nedan videoklipp.