Certifiering BKMA

Certifiering BKMA

Vi har valt att arbeta med BKMA (f.d BF9K) som är ett kombinerat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem.

Läs pdf

Läs/ladda ner pdf

Certifikatet visar att arbetsmiljöplaner och riskbedömningar görs, egenkontroller och arbetsberedningar utförs och att miljöfarligt avfall tas om hand och lämnas till behandling, återvinning eller deponi.

Att vi har kontroll över vad som händer samt ständigt förändrar och förbättrar, sådant som eventuellt fungerar mindre bra.

Våra kunder får ett kvitto på att vi har lämnat över en bra produkt.

Titta gärna på nedan videoklipp för BKMA (f.d BF9K)