Värdegrunder

Värdegrunder

Vår målsättning med dessa grundvärderingar är att förmedla vad vi värdesätter för att skapa en trivsam arbetsplats och en stark ”vi-känsla” och ge våra beställare ett professionell och personligt engagemang.
  • Vi är ett gammalt företag med gott rykte
  • Vi värnar om varandra och har bra gemenskap
  • Vi ger ett bra bemötande och är trevliga
  • Vi jobbar för långsiktig hållbarhet med våra kunder
  • Vi är professionella och ansvarsfulla
  • Vi bygger med känsla