Återuppbyggnad av parkeringsgarage i Kista

Återuppbyggnad av parkeringsgarage i Kista

Återuppbyggnad av nerbrunnet parkeringsgarage i Kista

Rivning av betongstomme, uppbyggnad med limträstomme, gjutasfalt på bjälklag samt målning av parkeringsplatser.

Kund
Trygghansa
Typ
Uppbyggnad av parkeringsgarage i Kista
Tidsperiod startdatum
Tidsperiod slutdatum
Nedbrunnet parkeringsgarage
Formsättning av pelarfundament
Montering av limträstommar
Läggning av läckt för betongtaktegel
Taket läggs med betongtakpannor
Läggning av gjutasfalt
Montering och målning av fasadpanel
Nytt garage klart