Bulleråtgärder, Byte och reparation av fönster

Bulleråtgärder, byte av fönster

Vi byter och reparerar fönster för att förbättra bullernivån.
Typ
Fönsterbyte
Mobil fönsterverkstad på plats
Täckning av fönster medans bågarna åtgärdas
Rensning av bågar från glas och kitt innan fräsning
Fräsning av bågar för ljudlameller
Färdigt med nytt glas och toppförsegling