Tillbyggnad av fritidshus, Värmdö

Tillbyggnad av fritidshus, Värmdö

Tillbyggnad av fritidshus c:a 200 kvm med ny avloppsanläggning.

Ny betongplatta på mark med murade källarväggar. Trästomme med ytterpanel. Nya altaner med glasräcken.

Kund
Privatperson
Typ
Tillbyggnad
Tidsperiod startdatum
Sprängning för platta
Armering av platta
Gjutning av platta
Källarväggar murade och klara, påbörjat gjutning av balkar
Rör dragits för ny elcentral
Ytterväggar och yttertak monteras
Regling av innertak