Tillbyggnad av lutcistern

Tillbyggnad av lutcistern

Tillbyggnad av lutcistern för rening av vatten.

Rivning av befintlig mark. Ny bärande betongplatta på mark och invallning med väggar av betong. Ny smidesstomme samt plåtklädd fasadbeklädnad.

Tidsperiod startdatum
Rivning av fasadtegel och isolering
Provtryckning av tätskikt
Kontrollmätning av armering
Armering av platta och vägg
Transport av lutcistern
Montering av lutcistern
Lutcistern på plats