Ombyggnation av våningsplan till lägenheter, Spånga

Ombyggnation av helt våningsplan till 4 lägenheter
Ombyggnation av våningsplan till lägenheter, Spånga