Certifiering BKMA

Vårt certifieringsorgan för kvalité, miljö och arbetsmiljösystem har bytt namn från BF9K till BKMA som utfärdas av Byggföretagen.
Certifiering BKMA

En årlig revision görs varje år och certifikatet gäller 3 år i taget, precis som tidigare.