Återuppbyggnad av parkeringsgarage i Kista

Återuppbyggnad av nerbrunnet parkeringsgarage i Kista
Återuppbyggnad av parkeringsgarage i Kista