Tillbyggnad av fritidshus, Värmdö

Tillbyggnad av fritidshus c:a 200 kvm med ny avloppsanläggning.
Tillbyggnad av fritidshus